The Nymph of MTV by Angelo Suarez

Angelo Suarez was 19 when The Nymph of MTV first came out, the product of a young poet already comfortable with wordplay and surreality and the enviable assurance that what he has to say will be heard. His debut certainly made a splash, garnering praises from the likes of Ophelia Dimalanta (who wrote the foreword for Nymph) and Cirilo Bautista, giants of Filipino poetry–this collection inevitably won a Palanca Award. More than technical brilliance, however, Suarez’s poems exhibit a deep accessibility of feeling and a sensuality that belies any assumption of inexperience.

Continue reading

Tila Ako Si Bidasari, Ruth Elynia Mabanglo

Tila Ako si Bidasari
— Elynia Ruth Mabanglo

Tila ako si Bidasari —
Patay sa araw, buhay sa gabi:
Naghihintay kay Sultan Mogindra
Na sa buhay ko’y ikaw;
Naghihintay ng maalat na halik
Na isisiil mo sa dagat na dibdib
Upang ibangon ako
Sa masasamyong panaginip.

Laon,
Laon na,
Laon na ngang ika’y naghihintay
Sa mga hubad na paang iyong idadantay
Upang muli’t muli’y iyong mapakislot
Ang kiliti kong natutulog
Sa balakang at batok.

Ay, dilim lamang ang aking kaibigan,
Ang karagatang lalanguyan
Ng gintong isda nga aking pagnanasa.
Kaya’t doon
Doon mo iamba
Ang salakab ng dudupil
Sa mala’y kot pagkamulat.
Lambat mo’y ihagis,
Ihain ang bitag,
Lamayin ako sa iyong magdamag.