Trip to Quiapo by Ricky Lee

“Hindi ka tuturuan ng librong ito kung paano magsulat. Buhay ang gagawa n’on” – Ricky Lee

Sana maraming bumasa ng Trip to Quiapo, kahit walang balak maging scriptwriter o manunulat. Magkahalong manual ng screenwriting at collection ng iba’t ibang anekdota at materyales na konekatdo sa Philippine Cinema, bumuo si Ricky Lee ng isang sincere at kahanga-hangang larawan ng industriyang pinaglaanan niya ng buhay sa mahigit tatlumpung taon.

Importante ang librong ito hindi lamang para sa mga cinephile kundi para sa mga naghahangad ng isang oral history tungkol sa Pinoy Cinema. Marami akong nakuhang insight tungkol sa paggawa ng kwento, at malamang ay babalikan ko uli ang librong ito kung sakaling magbabalak akong magsulat uli ng fiction.

Continue reading